Jobs Help upload employers itDev Irish immigrate contact email

Work Force Center:
We help You

Our partner:
Jooble


© DublinWork 2022







Immigrant ? - (Dutch version)

With a very very big thank to: Переведено Вячеславом Филоненко.
Ierland is een onderdeel van Europa.

Europese werknemers hebben dezelfde rechten en plichten op het gebied van werken in Ierland. Sterker nog, Europese werknemers hebben stemrecht tijdens lokale verkiezingen.
Over het algemeen zijn alle soorten van discriminatie verboden.
Werknemers van buiten Europa moeten een “work approval” en een “residential visa” verkrijgen.

Immigrant council Of Ireland


Net zoals in de meeste Anglo-saksische landen zijn ervaring, vaardigheden en referenties net zo waardevol, zo niet meer, dan diploma’s en certificaten. Mensen praten nu eenmaal. Ze zullen om telefoonnummers vragen van mensen met wie u hebt gewerkt om er zeker van te zijn dat u de vaardigheden bezit waar de baan om vraagt. Dit schept nu eenmaal meer vertrouwen dan slechts het laten zien van een diploma. Invloed, salarisverhoging en andere verbeteringen zijn in Ierland sneller aan de orde dan in de rest van Europa voor goede werknemers.

Arbeidsproces:
PPS Number: Ten eerste zult u een PPS nummer nodig hebben. Dit is een uniek nummer dat altijd bij u altijd zult houden in Ierland. U zult naar het belastingdienst moeten gaan, met een paspoort en een uittreksel van uw huisadres. meer informatie kunt u hier opvragen.

Form12A: Als u wilt starten met uw eerste baan in Ierland zult u een speciaal formulier in moeten vullen, het zogenaamde FORM12A. Dit formulier wordt gebruikt door de belastingdienst om u te registreren en er voor zorg te dragen dat u belasting afdraagt. Uw werkgever vult deze in en stuurt deze naar de belastingdienst. U kan dit formulier downloaden op de website http://www.revenue.ie/forms/form12a.pdf
Als u dit formulier niet inlevert bij de belastingdienst betaalt u een soort noodbelasting: 54 % van uw inkomen wordt dan rechtstreeks afgedragen aan de belastingdienst totdat u de benodigde informatie heeft ingeleverd. Vanzelfsprekend wordt de teveel betaalde belasting na aanvraag teruggestort. De beste optie blijft echter het reguliere proces te volgen.

P45: Bij beëindiging van uw arbeidscontract is uw werkgever verplicht u een speciaal formulier te geven, “P45”. Dit formulier bevat informatie over de salaris die u heeft ontvangen en de belasting die u daar over heeft betaald onder die werkgever. U bent verplicht dit formulier aan u volgende werkgever te overhandigen. Als u dit niet doet kan de belastingdienst ervan uitgaan dat u niet al uw belasting heeft betaald en dit brengt opnieuw het risico van noodbelasting met zich mee. Als u niet direct opnieuw aan het werk gaat kunt u dit formulier inleveren bij de belastingdienst, u kunt dan belasting terugvragen gedurende de periode dat u niet werkt. Het kan dan tevens interessant zijn om de belastingdienst te vragen of u correct bent geweest in de hoeveelheid belasting die u heeft afgedragen en of de belastingdienst wellicht niet teveel belasting heeft geïnd. Als u een nieuwe baan hebt gevonden meldt u dit aan de belastingdienst en het reguliere traject zal verder gaan.

Samenvattend: Het PPS nummer is er om aan het werk te gaan en het FORM12A om te registreren bij de belastingdienst. P45 verkrijgt u van u laatste werkgever en is bedoeld voor uw nieuwe werkgever.


Als u deze informatie verder zou willen aanvullen, of eventueel nieuwe elementen zou willen toevoegen ( bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg of belastingteruggaves) kunt u dit sturen naar:  dublinwork@dublinwork.com.


Tevens hebben wij vertalers nodig om bovenstaande tekst in zoveel mogelijk talen te vertalen. Als u bovenstaande tekst kan vertalen in Italiaans, Tsjechisch, Spaans, Pools of een andere taal zou u ons een grote dienst bewijzen. Contact:  dublinwork@dublinwork.com
News Fast
Irlande
www.ireland.ie
Renting/Sharing
The best for sharing: www.daft.ie
Some others:
www.gumtree.ie
Mobile Phone
Have a phone ready to receive a new Sim. With around 20€ and a domicile certificate, you will have an Irish number, and you will buy credits in shops or machine by package of € 5, 10, 20 or 50. Almost 12 cents by minutes.
Meteor       Vodafone       O2
Transports
Bus, Luas (tramway), et Dart (train). Only the tramway is really reliable.
www.dublinbus.ie
www.dart.ie
www.luas.ie
Banks
It can be difficult to open a bank account. Must have a work contract and a domicile certificate. Some agencies ask for details about the last 6 months in the precedent bank account. Some others ask for nothing. It depends of their mood and your head. So don't hesitate to try a lot and to chose the one where you will succeed with not too many difficulties.
Bank of Ireland
Permanent TSB
AIB
National Irish Bank



If you want to complete this piece of information, or add any useful element (healthcare system, tax claim process, etc.), send us complementary information so as to enrich our site, dublinwork@dublinwork.com


We need translators to translate the above information in as many languages as possible, especially in Italian, Czech, Spanish, Polish. Write to: dublinwork@dublinwork.com
English French German Dansk Spain Italia Czech Suomi Latviesu Lithuanian Malta Dutch Polski Portuguese Hrvatska Austria Slovenia Cyprus Estonia Greek Hungarian - Albania - Russia - Chinese





© www.DublinWork.com 2022 - Work and find a Job in Dublin and in Ireland - Find and recruit the perfect candidate for your company -   
Lora Shop, Your Internet Web Store